Λεξικό της Επιστήμης της Πληροφορίας

Βιβλιογραφικές Αναφορές

ΚωδικόςΠηγή
S1Παπαφράγκου, Κωνσταντίνα (2004). Καταγραφή της ορολογίας της Επιστήμης της Πληροφόρησης: πτυχιακή εργασία. Κέρκυρα: Ιόνιο Πανεπιστήμιο. Τμήμα Αρχειονομίας-Βιβλιοθηκονομίας. (Ημερομηνία πρόσβασης 25 Ιουλίου 2018)
S2Ανδρέου, Ιωάννα. Ελληνοαγγλικό Βιβλιοθηκονομικό Λεξικό (beta). web site. Retrieved from http://lexiko.wikidot.com (Ημερομηνία πρόσβασης 15 Ιουλίου 2018)
S3Καλογήρου, Στυλιανή (2004). Μετάφραση του DUBLIN CORE QUALIFIED και παραδείγματα χρήσης: πτυχιακή εργασία. (Ημερομηνία πρόσβασης 16 Ιουλίου 2018)
S4Kampourlazos, V., Papakostas, G., Καμπουρλάζος, Β., & Παπακώστας, Γ. (2015). INTRODUCTION TO COMPUTATIONAL INTELLIGENCE. (Ημερομηνία πρόσβασης 17 Ιουλίου 2018)
S5Τεχνητή Νοημοσύνη, Μια Σύγχρονη Προσέγγιση. web site. Retrieved from http://ai.uom.gr/aima/Glossary/AIMA_Glossary.htm (Ημερομηνία πρόσβασης 18 Ιουλίου 2018)
S6ΕΛΟΤ/ΤΕΕ ΤΕ22 «Τεκμηρίωση». Βάση Όρων Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης (Ημερομηνία πρόσβασης 21 Ιουλίου 2018)
S7Zervos, S., & Ζερβός, Σ. (2015). Συντήρηση και διατήρηση χαρτιού, βιβλίων και αρχειακού υλικού. (Ημερομηνία πρόσβασης 22 Ιουλίου 2018)
S8Kapidakis, S., Lazarinis, F., Toraki, K., Καπιδάκης, Σ., Λαζαρίνης, Φ., & Τοράκη, Κ. (2015). ISSUES IN LIBRARY AND INFORMATION SCIENCE. (Ημερομηνία πρόσβασης 25 Ιουλίου 2018)
S9Βλαχάβας, Ι., Κεφαλάς, Π., Βασιλειάδης, Ν., & Κόκκορας, Φ. (2006). και Σακελλαρίου Η.,“. Τεχνητή Νοημοσύνη”, Γ΄ Έκδοση, Εκδοτική Β. Γκιούρδας, Θεσσαλονίκη.
S10Stefanidakis, M., Andronikos, T., Papadakis, I., Στεφανιδάκης, Μ., Ανδρόνικος, Θ., & Παπαδάκης, Ι. (2015). Open Linked Data and Related Applications.
S11Kyrkos, E., & Κύρκος, Ε. (2015). Επιχειρηματική ευφυΐα και εξόρυξη δεδομένων.
S12Verykios, V., Kagklis, V., Stavropoulos, E., Βερύκιος, Β., Καγκλής, Β., & Σταυρόπουλος, Η. (2015). Η επιστήμη των δεδομένων μέσα από τη γλώσσα R.
S13Mitakos, T., & Μητάκος, Θ. (2015). Management Information Systems.